พระอาทิตย์ขึ้น

Together in Jesus
through network
for Thailand

Thailand Christian Network

Thailand Christian Network หรือ มูลนิธิเครือข่ายคริสเตียนไทย

We are not a church. We are here to help already established churches in Thailand to succeed with their mission. Our heart is to train leaders for the locale churches and to see them growing in discipleship.

เราไม่ใช่คริสตจักร เราเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างคริสตจักรในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จในพันธกิจของพวกเขา หัวใจของเราคือการฝึกอบรมผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นและเห็นพวกเขาเติบโตขึ้นในการเป็นสาวก

OUR MISSION

Consultation Project

โปรเจคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ที่จะเปิดพื้นที่ที่รับฟังพร้อมเคียงข้างและเข้าใจคุณ 

" รับฟังด้วยใจ ห่วงใยด้วยรัก "

Cooming soon!
พืชปีนเขา
ดอกไม้ใหม่

Join us in prayer

ร่วมอธิษฐานเผื่อเรา 

หัวข้ออธิษฐาน

  • เรากำลังเริ่มต้นพันธกิจใหม่ในด้านการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยรักษาและเยียวยาภายใจจิตใจ ของผู้คนที่ไม่สามารถก้าวผ่านบางสิ่งในชีวิตได้

More