น่าน-800x445.jpg

Together in Jesus

Through network for Thailand

Thailand Christian Network

Thailand Christian Network หรือ มูลนิธิเครือข่ายคริสเตียนไทย

We are not a church. We are here to help already established churches in Thailand to succeed with their mission. Our heart is to train leaders for the locale churches and to see them growing in discipleship.

เราไม่ใช่เป็นคริสตจักร เราก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างคริสตจักรในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จในพันธกิจของพวกเขา หัวใจของเราคือการฝึกอบรมผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นและเห็นพวกเขาเติบโตขึ้นในการเป็นสาวก

OUR MISSION

Agenda1.png

Acta teaching

Big thanks!

TCN will thank Danielsen School Sotra - Norway for their fantastic efforts with fundraising for our work. The result was 200,000 Norwegian kroner. Amazing! We in TCN promise to manage the contribution in a good way :-)

ACTA House Manual

Check out our ACTA House manual! The introductory part gives a simple description of TCN in general and ACTA House in particular. Enjoy!

 

Read it in THAI

Read it in NORWEGIAN

Please reload

Agenda1

Agenda1

Agenda1

Agenda1

Agenda1 family meeting

Agenda1 family meeting

Impuls Conferance

Impuls Conferance

Impuls Conferance

Impuls Conferance

TCLN

TCLN

Agenda1 family meeting

Agenda1 family meeting

Impuls Conferance

Impuls Conferance

Impuls Conferance

Impuls Conferance

Impuls Conferance

Impuls Conferance

Impuls Training Leader

Impuls Training Leader

© 2016 By Thailand Christian Network Foundation

Call us:

+66 42-041577, +66 88-562-0439

Find us: 

39/19 Khamsaythong Wittaya rd., Mukdahan District, Mukdahan 49000

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • YouTube - วงกลมสีขาว
Impuls Conferance

at Mae La Noi