top of page

พฤ. 28 ก.ค.

|

คริสตจักรพระกิตติคุณอุบลราชธานี

Impuls Conference Ubonratchathani Arise and Shine

หนุนใจและท้าทาอนุชนให้รักพระเยซู และเป็นคริสตจักรที่มีชีวิต

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Impuls Conference Ubonratchathani Arise and Shine
Impuls Conference Ubonratchathani Arise and Shine

เวลาและสถานที่

28 ก.ค. 2565 14:30 – 30 ก.ค. 2565 12:00

คริสตจักรพระกิตติคุณอุบลราชธานี, 71 ถนน อุปลีสาน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page