top of page
impuls Nor05.jpg
Logo-white_.png

หนุนใจท้าทายอนุชนให้รักพระเยซูคริสต์ และเป็นคริสตจักรที่มีชีวิต

อิมพูส

      อิมพูสคือเป็นการขับเคลื่อนของเยาวชนที่มีพื้นฐานมาจากการประชุมเยาวชนประจำปี อิมพูสมีเป้าหมายที่จะหนุนใจและท้าทายคนหนุ่มสาวให้รักพระเยซูและเป็นคริสตจักรที่มีชีวิต! 

 

      อิมพูส เป็นการขับเคลื่อนที่ต้องการเสริมสร้างสาวกและการสร้างคริสตจักรในหมู่เยาวชนในคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้น  อิมพูสประสบความสำเร็จเมื่อคริสตจักรท้องถิ่นประสบความสำเร็จใน

      เราเริ่มจัดอิมพูสในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2008 เพื่อให้ความสำคัญกับผู้นำรุ่นใหม่เป็นพิเศษ ความฝันของเราคือการได้เห็นคนหนุ่มสาวได้รับชีวิตที่หยั่งรากลึกลงในคุณค่าอันไม่มีที่สิ้นสุด ที่พระเจ้าประทานให้พวกเขา ได้รับความมั่นใจ และเครื่องมือในการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่าง

นิมิต

การนมัสการ.jpg

การนมัสการ : ความสัมพันธ์หัวใจกับพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูต้องการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแต่ละคน ความรักของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบ การกระทำแห่งความรอดของเขาโดยการส่งพระเยซูแสดงให้เราเห็นสิ่งนี้ เรารักในสิ่งที่เราเป็น ไม่ใช่สิ่งที่เราทำ และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ หัวใจของพระเจ้าเต้นเพื่อเราและพระองค์ทรงเรียกเราให้รักพระองค์ตอบ เรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน (1 ยอห์น 4:19) พระเจ้าต้องการให้ทุกสิ่งในชีวิตของเราแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์

ชุมชน.jpg

ชุมชน : เป็นส่วนหนึ่งในชุมชน พระเจ้าตรัสว่าคำที่อธิบายพระองค์ได้ดีที่สุดคือบิดา เขาเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบที่เราไว้ใจได้ มันทำให้เราเป็นพี่น้องกันที่เป็นคริสเตียน และเรารวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ไม่ใช่ทุกคนที่มีประสบการณ์ครอบครัวในเชิงบวก แต่ครอบครัวของพระเจ้าเป็นสถานที่ที่เราสามารถปลอดภัย เปิดกว้าง ซื่อสัตย์และเป็นของแท้ ที่นี่เราไม่ต้องแสร้งเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เรา

การเจริญเติบโต.jpg

การเติบโต : ไม่หยุดนิ่ง ชีวิตสาวกที่เราเป็นสาวกของพระเยซูต้องเรียนรู้และพัฒนา สิ่งนี้ต้องใช้เวลา ความมุ่งมั่น และความทุ่มเท พระเยซูทรงแสดงสิ่งนี้เมื่อทรงใช้เวลาสามปีกับคนสิบสองคนเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการเป็นสาวกคืออะไร มันเกี่ยวกับการก้าวใหม่อย่างต่อเนื่องในศรัทธาในพระเจ้า เพื่อเราจะได้สัมผัสกับพระองค์มากขึ้นและสิ่งที่พระองค์สามารถทำได้ สิ่งนี้ทำให้ศรัทธาของเราแข็งแกร่งขึ้นและทำให้เรากล้าที่จะไปต่อ

การรับใช้.jpg

การรับใช้ : เพื่อให้ผู้คนได้ยิน การกระทำสำคัญกว่าคำพูดมาก พระเยซูได้แสดงให้เราเห็นว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่ไปกว่าผู้ที่สละชีวิตเพื่อเพื่อนๆ ของเขา และพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าประทานทุกคนที่เชื่อในทักษะทางจิตวิญญาณที่พวกเขาตั้งใจจะใช้เพื่อสร้างคริสตจักร สิ่งเหล่านี้เรียกว่าของประทานแห่งพระคุณ

การประกาศ.jpg

การประกาศ : ออกไปภายนอก เรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องราวแห่งความรอดและการเป็นสาวกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามพันธกิจที่พระเยซูประทานแก่เรา: "จงออกไปสร้างสาวกของบรรดาประชาชาติ" เราต้องการดำเนินชีวิตในลักษณะที่ผู้อื่นสามารถมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ได้

อิมพูส  พอดคาสต์

Cover%2520Youtube2_edited_edited.jpg
bottom of page