top of page

ทีมของเรา

fotografeivindhorne - kjartansørheim2021 - 003_edited.jpg

คุณชาร์ตั้น เชอร์แฮม

ประธานมูลนิธิ
เครือข่ายคริสเตียนไทย

premjai_edited.jpg

คุณเปรมใจ พันธุยา

ผู้นำพันธกิจอิมพูส
และผู้นำทีมภาคเหนือ

108004517_2727728434178131_2469659360208

คุณสงวนวงศ์ คำแก้ว

ผู้ประสานงานและผู้ให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียน

DSCF9025_edited.jpg

ผู้นำพันธกิจอเจนด้าวัน และที่ปรึกษา

110850121_362751341355631_45688332666776

คุณธีริศรา หวังดี

บริหารงานและข้อมูล

110322889_1309526402772186_8212036777787

ผู้นำพันธกิจอเจนด้าวัน
และโรงเรียนอัคต้า

คุณขัตติยา  ขันสะอาด

คุณหลี่เวะ ฟอสเซน กุนเดอร์เซน

Maisai%20Team_edited.jpg

คุณแสง พรประเสริฐ

ผู้นำทีมนมัสการและพัฒนาเยาวชน

14218202_1837907786439186_992511980_n.jp

คุณมาริท งามฉลาด

ที่ปรึกษา

110195372_299394384596514_57029719151651

คุณเชติล ฟอสเซน กุนเดอร์เซน

พันธกิจพิเศษ

Bow.jpg

คุณศศิธร การุณชาติ

ผู้ร่วมงาน

Maisai%20Team_edited.jpg

คุณอภิชาติ จันทร์เทพ

ผู้ร่วมงาน

bottom of page